Påmeldingsfristen nærmer seg

Postet av Østfold bedriftsidrettskrets den 6. Apr 2021

Meld på ditt lag ved å trykke her eller på bildet over

PRAKTISK INFORMASJON 
- Lag: Tomannslag
- Spilleform: Scramble og Stableford. Dette blir spesifisert i tilsendt terminliste.
- Spilledager: Mandager fra kl 1600

Lagene står omsider fritt til å avtale internt andre dager og tidspunkter samme uke dersom det skulle passe bedre. Kretsen, motstanderlaget og klubben må da varsles.
- Terminliste og resultatføring: Sjekk egen fane for terminlister og resultater.

- 18 hull

PRIS FOR DELTAKELSE
- 1 850 for medlemslag
- 2 150 for øvrige lag

* Alle kan delta

RABATTERTE GREENFEES I HELE ØSTFOLD
- Som deltaker i golfserien får man rabatterte greenfees når man spiller bortematch.

Følgende satser gjelder i 2021:
Moss & Rygge golfklubb: 400 ,-
Borregaard: 250,-
Skjeberg: 310 ,-
Mørk: 330 ,-
Gamle Fredrikstad: 450,-
Onsøy:
Halden: 200
Huseby & Hankø:

* Prisene kommer så fort vi har blitt enige med golfklubbene.


Regelverk Golfserie ØBIK

1. OPPSETT

Det vil spilles et inneledende seriespill med oppstart 13. mai, og det vil inviteres til en sluttspillsdag en lørdag i september. I seriespillet vil lagene bli delt inn i avdelinger med fire til fem lag i hver avdeling. Det skal da spilles 6-8 matcher per lag innen 19. september, og spilleformene vil variere fra scramble og stableford.

På sluttspillsdagen skal vi kåre en vinner av The Finals, finne hvem som closest to pin, hvem som hadde longest drive og premiene fra årets sesong vil deles ut.

2. SPILLEFORM

Stablelford: Poengberegning skjer etter den enkelte spillers handicap, og ballen skal plukkes opp når spiller ikke kan oppnå poeng på hullet. Lagets spillere summerer sine poeng, og finner lagets resultat.

Scramble: Man finner først 3/4 av sitt eget HCP, legger dette sammen med lagkameratens ¾ HCP, deler på to og finner tildelte slag i slopetabellen. (Ved dame og herre på samme lag finnes lagets tildelte slag ved å legge sammen tildelte slag av damens 75% HCP på dame-rød-tee og herrens 75% HCP på herrer-gul-tee). Man regner med Stableford-poeng.

Begge spillere slår ut hver sin ball på alle hull. Deretter velger laget den ballen de ønsker å spille videre og markerer denne. Øvrige baller plukkes opp. Så plasserer spillerne ballen i valgfri rekkefølge innen en scorekortlengde fra den markerte ballen og slår sine slag. Deretter gjentas samme prosedyre som foran. På greenen plasseres ballene på samme punkt som den valgte ball. Hver av spillerne på laget skal ha 6 tellende utslag.

Utregning av ¾ HCP: Hver spiller tar ¾ av sitt ordinære HCP, og finner antall tildelte slag for sitt nye HCP på aktuell bane. 

Det spilles i puljer med fire-fem lag.


NB: Ved klubbhcp (37-56 i hcp) skal hcp settes til 36. Dette på grunn av at ikke alle baner og golfhull tar hensyn til klubbhandicap.

3. HVEM KAN DELTA

Hvert lag består av to spillere. En spiller kan bare spille for et lag pr. runde. Dvs. hvis bedriften har to lag eller flere, kan ingen spillere delta på mer enn ett av dem pr. runde. En spiller kan heller ikke spille for andre bedrifter hvis han/hun deltar for sin egen bedrift. Ellers består ikke laget av faste spillere – det er opp til bedriften selv å sette opp laget, så lenge de holder seg til reglene.

Minimum en av spillerne på hvert lag må ha Offisielt Handicap (etablert handicap). Ved bruk av ulovlig spiller i seriekamp blir resultatet til laget slettet og seieren tildeles motstander. Ulovlig spiller nektes spill resten av sesongen. Ved gjentatt bruk av ulovlige spillere diskvalifiseres laget og laget ilegges en bot på kr 500,-. Alle kamper hvor laget har deltatt blir strøket.

4. BANER

Det skal spilles på baner som ligger i rimelig nærhet. I Østfold er det korte avstander, så du kan komme deg hvor som helst i Østfold på én time. Hjemmelaget har ansvaret for å invitere bortelaget til kamp og booke banetid hos sin respektive golfklubb. Bortelaget betaler da green fee til en rabattert pris.

5. REGLER
 
Dersom ikke annet er spesifisert fra ØBIK gjelder spillereglene til Norges Golfforbund og lokale regler.

6. TABELLUTREGNING

Det gis 2 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap.

Puljen avgjøres ved å summere poengene for alle matchene. 

Ved poenglikhet kåres vinner etter følgende kriterier:

Ved 2 lag:

A: Vinner av innbyrdes oppgjør. B: Lavest HCP i laget (innbyrdes oppgjør). C: Best score i serien.

Ved 3 lag:

A: Vinner av serien uten kampene mot de andre lagene (poeng). B: Best score alle kamper C: Laget med lavest HCP.

Ved 4 lag:

A:Beste score. B: Laget med lavest HCP.

Dersom et av lagene ikke møter til avtalt runde, innrømmes motstander walkover og gis 2 poeng, men motstanderlag kan spille for å få score (husk å benytte markør på en slik runde). Hvis ikke kampen spilles, eller resultater ikke leveres inn til fastsatt tid uten at det er godkjent av golfutvalget registreres kampen med seier til bortelaget og to poeng. 

7. IKKE GJENNOMFØRT MATCH

Dersom et av lagene ikke møter til avtalt runde, innrømmes møtende lag walkover og gis 2 poeng, men motstanderlag kan spille for å få score (husk å benytte markør på en slik runde). Lag som ikke møter til fastsatt tid kan også risikere et gebyr på kroner 250,-.

8. RAPPORTERING AV RESULTATER

Det lag som er definert som hjemmelag er ansvarlig for å sende inn resultatene til ØBIK. Resultatene må være ØBIK i hende innen en dag etter fristens utløp. Se frister nedenfor. Resultater kan leveres på på mail ostfold@bedriftsidretten.no, i Facebook-gruppen eller på melding til +47 99 54 77 70. Ved resultatinformasjon på e-mail skal kopi av mailen sendes motstanderlaget.

9. POENGLIKHET VED ENDT SERIESPILL

Ved poenglikhet etter endt seriespill mellom ett eller flere lag, er det innbyrdes oppgjør som blir avgjørende. Dersom to lag har like mange poeng og har slått hverandre en gang hver, er det poengscoren innbyrdes som blir avgjørende.

10. TIDSFRISTER OG SPILLEFORM

Kampene avvikles på mandager med starttid cirka klokka 16:00. Lagene står særdeles fritt til å avtale internt andre dager og tidspunkter samme uke dersom det skulle passe bedre. Kretsen må da varsles.
Se eget tilsendt skjema for spilleformer. Hvert lag skal spille mot hvert lag i både stableford og scramble.
Dato for finalen kommer senere.

11. SERIEKONTIGENT

Lagene bærer selv sine kostnader i forbindelse med avvikling av rundespillet (greenfee), og liknende. Deltakeravgift for å dekke premier, administrasjonsarbeid, IT-kostnader og tilretteleggelse av finaledagen innkreves av ØBIK.

12. DOPING
 
Alle lag som deltar i bedriftsidrettens aktiviteter plikter å følge Antidoping Norges regelverk.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.