GolfBli med i Bedriftsgolfserien i Østfold! Få med deg en kollega eller venn og delta i vår populære golfserie. Spilleformene i 2024 vil variere mellom Texas Scramble Matchplay og Greensome Matchplay, og det spilles kamp to mot to. Østfold er privilegerte med en rekke fine golfbaner, og her er en gylden mulighet til å prøve flere forskjellige baner i løpet av sesongen! Denne sesongen åpner vi i tillegg opp for å velge Dynekilens GK som hjemmebane ved påmelding for spillere som er medlem der. Vi regner med at det blir omtrent seks kamper per lag i løpet av gruppespillet, deretter spilles det sluttspill etter sommerferien. 

Velkommen!

Praktisk informasjon 2024


Lag: Tomannslag

Spilleform: Texas Scramble Matchplay og Greensome Matchplay , 18 hull. Dette blir spesifisert i tilsendt terminliste. 

Spilledager: Kommer

Lagene står omsider fritt til å avtale internt andre dager og tidspunkter samme uke dersom det skulle passe bedre. Kretsen, motstanderlaget og klubben må da varsles.

Terminliste og resultatføring: Sjekk egen fane for terminlister og resultater på våre nettsider.

Vinneren av hver avdeling kan vente seg heder og ære og et spennende sluttspill over sommeren.


Oppstart

6. mai 2024

Pris for deltagelse

2100kr for bedriftsidrettslag som er medlemmer av Bedriftsidretten i Østfold

2300kr for ikke-medlemmer av Bedriftsidretten i Østfold

Baner

Som deltaker i golfserien får man rabatterte greenfees når man spiller på bortebane. Greenfee betaler dere til klubben ved oppmøte. Tidene er blokkert i golfbox til oss, så her er det viktig at dere går ut på den tiden som er oppført i terminlisten.

 Vi er i dialog med aktuelle baner om priser for sesongen 2024. De vil straks bli oppdatert.

Skjeberg

Pris:

Adresse: Hevingen 81, 1739 Borgenhaugen

Onsøy

Pris: 

Adresse: Golfsvingen 1, 1626 Manstad

Halden

Pris: 

Adresse: Iddeveien 33, 1769 Halden

Huseby & Hankø

Pris: 

Adresse: Fjæraa, 1626 Manstad

Hvaler

Pris: 

Midtre veien, 1680 Skjærhalden

Mørk

Pris: 

Mørkveien 775, 1820 Spydeberg

Evje Golfpark

Pris: 

Adresse: Evjetangen 15, 1570 Dilling

Gamle Fredrikstad

Pris: 

Adresse: Torsnesveien 16, 1630 Gamle Fredrikstad

Borregaard

Pris: 

Adresse: Hagebyveien 52, 1726 Sarpsborg

Dynekilen

Pris: 

Adresse: Dyne Gård 1, 452 92 Strömstad, Sverige


Regelverk Golfserie ØBIK

1. OPPSETT

I seriespillet vil lagene bli delt inn i avdelinger med fire lag i hver avdeling. Det skal da spilles 6 matcher per lag i gruppespillet. Sluttspillet spilles etter sommerferien og spilleformene vil variere mellom Greensome Matchplay og Texas Scramble Matchplay.


2. SPILLEFORM

Greensome Matchplay:

En modifisert form av foursome. Begge spillere slår ut fra utslagsstedet og velger deretter
hvilken ball de vil spille videre. Den som ikke slo den valgte ballen slår det andre slaget,
deretter spilles det som i foursome, det vil si annethvert slag til ballen er i koppen. Hvis det skal spilles provisorisk ball fra utslagsstedet velger man hvem av spillerne som skal slå denne.

Partneren med laveste spillehandicap får 60 % av sitt spillehandicap. Partneren med høyeste spillehandicap får 40 % av sitt spillehandicap. Begge partnernes spillehandicap summeres og avrundes. Handicapslagene fordeles etter hullenes indeks. I bedriftsgolfserien er høyeste spillehandicap 36. Dersom en spiller har over 36 i handicap, vil 36 uansett være spillehandicap.

Hver spiller må ha seks tellende utslag i løpet av matchen.

Matchplay betyr at vi spiller etter hull. Dersom det ene laget får en bedre nettoscore enn det andre laget på første hull, leder man matchen 1 opp. 


Texas Scramble Matchplay:

Hvert lag består av to spillere. Begge spillere slår hver sin ball fra utslagsområdet. Deretter
velger laget den best plasserte ballen. Øvrige baller plukkes opp. Deretter dropper spillerne i
valgfri rekkefølge innen en køllelengde fra den best plasserte ballen og slår sine slag. På greenen
plasseres ballene på samme punkt som valgte ball og i bunker gjenskapes ballens leie. Så snart
noen i laget har hullet ut, noteres scoren og laget fortsetter til neste hull.
Et tomannslag spiller med 25 prosent av sammenlagt handicap. I bedriftsgolfserien er høyeste spillehandicap 36. Dersom en spiller har over 36 i handicap, vil 36 uansett være spillehandicap.

Hver spiller må ha seks tellende utslag i løpet av matchen.

Matchplay betyr at vi spiller etter hull. Dersom det ene laget får en bedre nettoscore enn det andre laget på første hull, leder man matchen 1 opp. 


3. HVEM KAN DELTA

Hvert lag består av to spillere. En spiller kan bare spille for et lag pr. runde. Dvs. hvis bedriften har to lag eller flere, kan ingen spillere delta på mer enn ett av dem pr. runde. En spiller kan heller ikke spille for andre bedrifter hvis han/hun deltar for sin egen bedrift. Ellers består ikke laget av faste spillere – det er opp til bedriften selv å sette opp laget, så lenge de holder seg til reglene.

Minimum en av spillerne på hvert lag må ha Offisielt Handicap (etablert handicap). Ved bruk av ulovlig spiller i seriekamp blir resultatet til laget slettet og seieren tildeles motstander. Ulovlig spiller nektes spill resten av sesongen. Ved gjentatt bruk av ulovlige spillere diskvalifiseres laget og laget ilegges en gebyr på kr 500,-. Alle kamper hvor laget har deltatt blir strøket.


4. BANER

Det skal spilles på baner som ligger i rimelig nærhet. I Østfold er det korte avstander, så du kan komme deg hvor som helst i Østfold på én time. Medlemmer ved Dynekilens golfklubb kan i år velge dette som hjemmebane ved påmelding. Vi åpner opp for dette siden avstanden til denne banen også ligger i rimelig nærhet.
 

5. REGLER

Dersom ikke annet er spesifisert fra ØBIK gjelder spillereglene til Norges Golfforbund og lokale regler.


6. TABELLUTREGNING

Det gis 2 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap.

Puljen avgjøres ved å summere poengene for alle matchene. 

Ved poenglikhet kåres vinner etter følgende kriterier:

Ved 2 lag:

A: Vinner av innbyrdes oppgjør. B: Lavest HCP i laget (innbyrdes oppgjør). C: Best score i serien.

Ved 3 lag:

A: Vinner av serien uten kampene mot de andre lagene (poeng). B: Best score alle kamper C: Laget med lavest HCP.

Ved 4 lag:

A:Beste score. B: Laget med lavest HCP.

Dersom et av lagene ikke møter til avtalt runde, innrømmes motstander walkover og gis 2 poeng, men motstanderlag kan spille for å få score (husk å benytte markør på en slik runde). Hvis ikke kampen spilles, eller resultater ikke leveres inn til fastsatt tid uten at det er godkjent av golfutvalget registreres kampen med seier til bortelaget og to poeng. 


7. IKKE GJENNOMFØRT MATCH

Dersom et av lagene ikke møter til avtalt runde, innrømmes møtende lag walkover og gis 2 poeng, men motstanderlag kan spille for å få score (husk å benytte markør på en slik runde). Lag som ikke møter til fastsatt tid kan også risikere et gebyr på kroner 250,-.
 

8. RAPPORTERING AV RESULTATER

Det lag som er definert som hjemmelag er ansvarlig for å sende inn resultatene til ØBIK. Resultatene må være ØBIK i hende innen en dag etter fristens utløp. Se frister nedenfor. Resultater kan leveres på på mail til kristian.gulbrandsen@bedriftsidretten.no, eller på melding til +47 90778166. Ved resultatinformasjon på e-mail skal kopi av mailen sendes motstanderlaget. 


9. POENGLIKHET VED ENDT SERIESPILL

Ved poenglikhet etter endt seriespill mellom ett eller flere lag, er det innbyrdes oppgjør som blir avgjørende. Dersom to lag har like mange poeng og har slått hverandre en gang hver, er det poengscoren innbyrdes som blir avgjørende. 


10. TIDSFRISTER OG SPILLEFORM

Kampene avvikles på mandager med starttid cirka klokka 16:00. Lagene står særdeles fritt til å avtale internt andre dager og tidspunkter samme uke dersom det skulle passe bedre. Kretsen må da varsles umiddelbart.
Se eget tilsendt skjema for spilleformer. Hvert lag skal spille mot hvert lag i både stableford og scramble.

 

11. SERIEKONTIGENT

Lagene bærer selv sine kostnader i forbindelse med avvikling av rundespillet (greenfee), og liknende. Deltakeravgift for å dekke premier, administrasjonsarbeid, IT-kostnader og tilretteleggelse innkreves av ØBIK. 


12. DOPING

Alle lag som deltar i bedriftsidrettens aktiviteter plikter å følge Antidoping Norges regelverk.


Spørsmål?

Ta kontakt med kristian.gulbrandsen@bedriftsidretten.no