Velkommen som frivillig

Frivilligheten er noe av det beste med Norge. Over halvparten av oss har gjort frivillig arbeid det siste året. Bedriftsidretten er bygget opp av mange tusen frivillige over hele landet.

Som frivillig ambassadør er du en del av et sosialt og inkluderende fellesskap som legger til rette for aktivitetsglede for voksne. Samtidig som du har det gøy, lærer noe nytt, får et større nettverk og utfordrer deg selv litt. Å gjøre noe aktivt og meningsfylt sammen med andre er også godt for vår psykiske helse. 

Frivillig arbeid bidrar til å redusere sosiale forskjeller, utenforskap og økonomiske barrierer for deltakelse i idretten. Innsatsen som frivillig har derfor stor verdi både deg og for fellesskapet. 

Hva liker du?

Du velger selv hva du har lyst til å bidra med og hvor mye tid du har. Ta kontakt, så tar vi en uformell prat. 

  • Ambassadør for en aktivitet - Er det en aktivitet du brenner for eller har lyst til å bygge opp?  Det kan være alt fra bowling, løp, fotball-serien eller turkampanjen Ti på topp? Bli med i ett av våre mange aktivitetsutvalg! En flott gjeng som jobber med alt fra planlegging, markedsføring og gjennomføring på faste deler av året. 

  • Bidra på et større arrangement - Vil du kjenne på adrenalinet på et stort arrangement med mange deltakere og frivillige? Disse varer gjerne kun en dag eller en helg, men har en mer intensiv planlegging og gjennomføring hvor mye skal på plass for å skape gode opplevelser for de som deltar. Her trenger vi frivillige som liker å være tilstede der ting skjer og som kan hjelpe til med mange ulike praktiske oppgaver.

  • Lage innhold til Sosiale medier  - Er du kreativ og god til å ta bilder, skrive tekst og eller lage engasjerende innhold for digitale medier? Vi ønsker vi å løfte frem aktivitetsglede og hvor gøy det er å drive med bedriftsidrett. Vi blir glade for å ha deg med på laget.

  • Sitte i styret og andre politiske verv - Liker du å gå i dybden og jobbe langsiktig? Vi har politiske verv på mange nivå med ulike ansvarsområder, hvor du kan være med på å styrke bedriftsidretten. Alle verv velges på lokale idrettsting. Vi har også styreplass i alle idrettsråd i landet, hvor du kan få kunnskap om kommunens planer og de prioriteringene som foreslås. 

Carl Fredrik


“Liv har vært en viktig ildsjel for oss i 40 år. Tusen takk for alt du har bidratt med og for at du er den du er!" 

Bedriftsidrettens Frivillighetspris hedrer frivillige som har lagt ned en unik innsats. Liv Janne Bekken fra Midt-Norges bedriftsidrettskrets vant velfortjent det første året, en ildsjel og motivator på et stort antall aktiviteter og arrangementer gjennom mange år.