Østfold bedriftsidrettskrets Blog.

Gratis deltakelse i Sykle til jobben!

Postet av Østfold bedriftsidrettskrets den 11. Mai 2020

Bypakke Nedre Glomma dekker avgiften for Sykle til jobben-aksjonen!

Uansett om du har hjemmekontor eller jobber fra arbeidsplassen i disse dager, så er Sykle til jobben en fin måte å få litt trim på  samtidig som du deltar i en morsom konkurranse! 

Nå kan du og bedriften din delta Sykle til jobben-kampanjen helt gratis. Bypakke Nedre Glomma dekker kostnadene for deltakeravgift for alle bedrifter i Sarpsborg og Fredrikstad.  

Å være ute gir et godt avbrekk mellom arbeidsøktene og klarner hjernen for de som har hjemmekontor 

 Vi ser at det er mange som bruker sykkelen nå. Om du er en av de som liker å sykle for treningens skyld, eller bruker sykkelen som transport, er det et godt alternativ for å få litt mosjon, sier Jostein Haug, daglig leder i Bypakka. 


Kampanjen varer fra 19. mai til 30. juni.  

Sykle til jobben er en lavterskel, miljøvennlig og unik konkurranse i regi av Norges bedriftsidrettsforbund. Under kampanjen registrerer deltakerne all fysisk aktivitet. Det betyr at du kan registrere sykkel- eller gåtur til og fra jobb, men også det du gjør på fritiden. Om du lufter hunden, sykler en tur med barna eller går tur med naboen. Registrer hva du gjør og du kan vinne flotte premier som sykkel, turer og treningsutstyr. 

Les mer om Sykle til jobbenaksjonen og meld på din bedrift her: 

https://www.sykletiljobben.no/signup/start/signup 

Sykle til jobben er en årlig kampanje i regi av Bedriftsidretten med mål om å få flest mulig i aktivitet. 


Slik refunderer Bypakka deltakeravgiften 

  1. Din bedrift inngår en egen bedriftsavtale med Bedriftsidretten og får en faktura når kampanjen er avsluttet og som dere betaler 
  2. Din bedrift sender faktura til Bypakke Nedre Glomma  deltakeravgiften som dere har forskuttert. 
  3. Fakturaen sendes til elektronisk faktura EHF eller til regnskap@sarpsborg.com Merk: Bypakke Nedre Glomma, Thomas Pettersen. 

Ved spørsmål ta kontakt med Thomas Pettersen thomas.pettersen@sarpsborg.com  mobil: 45427317 

 Husk samordnet rapportering innen 30. april!

Postet av Østfold bedriftsidrettskrets den 27. Apr 2020


Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.19 til NIF innen 30.04.20. På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering. Samordnet søknad og rapportering er nå åpnet i Idrettens Medlemssystem (KlubbAdmin).

 

Hva skal rapporteres?

Medlemstall og aktivitetstall 

2 Oppdatere styre og verv (etter årsmøtet er gjennomført) 

Laste opp signert årsmøteprotokoll (etter årsmøtet er gjennomført) 

Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret). 

5 Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig 

Start rapportering

Medlemstall og aktivitetstall: 

Medlemstall 
Medlemmer som per 31.12.19 har betalt medlemskontingent til idrettslaget skal rapporteres. Det blir også mulighet i 2020 å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt. 

Aktive medlemmer 
Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i idrettslagets ordinære treningsaktivitet, eller representerer idrettslaget i konkurranser, regnes som aktive medlemmer.  

Med regelmessig menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som aktive medlemmer.  

Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som aktive medlemmer. Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i idrettslaget.  

Medlemmer som kun deltar på enkeltstående dugnader eller transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller konkurranser, anses ikke som aktive medlemmer. 

Alle aktive medlemmer skal registreres i de idrettsgrenene de er tilknyttet. For at et medlem skal kunne registreres i flere idrettsgrener organisert av samme særforbund, må treningstilbudene foregå i klart adskilte miljøer. 

Barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig:
Barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig vil bli påkrevd for de idrettslag som er pålagt å ha disse vervene, les mer om det her: Barneidrettsansvarlig og Politiattestansvarlig 

Har dere spørsmål?  

Ta kontakt med Anette Mortensen på telefon 98849177. Bedriftsidretten i Østfold informerer

Postet av Østfold bedriftsidrettskrets den 13. Mar 2020

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen har Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité bedt om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. Bedriftsidretten har dermed kansellert all sin virksomhet inntil videre.  

Bedriftsidretten i Østfold kommer tilbake med mer informasjon om de planlagte vår- og sommeraktivitetene og forbereder oppstart av disse, men da til et senere tidspunkt. 

Bedriftsidrettslag som skulle avholde sitt årsmøte innen 31. mars har fått utsatt frist til 15. juni.

Ellers vil vi råde dere alle til å følge rådene til Folkehelseinstituttet. 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/ 

(OPPDATERT 13. mars klokka 12.30.)