Innebandy

Innebandy

Vi har innebandyserie i Fredrikstad, og her deltar det lag fra hele Østfold. 


Er dere et bedriftsidrettslag? Eller en kompisgjeng som liker å spille innebandy?
Dann ditt lag og bli med på årets innebandyserie. Kampene gjennomføres i Kongstenhallen, og vi kan tilby to ulike divisjoner.
Dette er både sosialt og gøy, så her er det bare å slenge seg med :)

Praktisk informasjon
Sted: Kongstenhallen (Fredrikstad)
Når: Oktober - april (pause i skoleferiene). Kampene spilles på lørdager fra 10-12.

Pris:
Priser:
Cirka 10.250,- for medlemslag.
Cirka 11.950,- for øvrige lag.  

Kamptid: 2x20 min

Under kampen har maksimum seks spillere, inkludert maksimum en målvakt, eller seks utespillere uten målvakt, fra hvert lag, lov til å være på banen samtidig.
For at kampen skal startes av dommerne, må hvert lag ha minst fem utespillere og en korrekt utstyrt målvakt på banen.
Her finner du resultatservice for alle pågående aktiviteter i Bedriftsidretten. Dette gjelder både seriespill og turneringer. Klikk på ønsket aktivitet, og du du vil finne resultatene du er på jakt etter.


Seriespill/TurneringDivisjon
Østfoldserien innebandy1. divisjon

Rundenr

Dato

Tid

Hjemmelag

Bortelag

1

16.10.2021

10:00

Fredrikstad kommune

Brynild

1

16.10.2021

10:45

Sarpsborg Kommune

Jotun Reichhold

2

23.10.2021

10:00

Jotun Reichhold

Fredrikstad Kommune

2

23.10.2021

10:45

Brynild

FB Bears

3

06.11.2021

10:00

FB Bears

Jotun Reichhold

3

06.11.2021

10:45

Fredrikstad Kommune

Sarpsborg Kommune

4

20.11.2021

10:00

Sarpsborg Kommune

FB Bears

4

20.11.2021

10:45

Jotun Reichhold

Brynild

5

27.11.2021

10:00

Brynild

Sarpsborg Kommune

5

27.11.2021

10:45

FB Bears

Fredrikstad Kommune

6

04.12.2021

10:00

Fredrikstad Kommune

Jotun Reichhold

6

04.12.2021

10:45

FB Bears

Brynild

7

11.12.2021

10:00

Brynild

Fredrikstad Kommune

7

11.12.2021

10:45

Jotun Reichhold

Sarpsborg Kommune

8

15.01.2022

10:00

Jotun Reichhold

FB Bears

8

15.01.2022

10:45

Sarpsborg Kommune

Fredrikstad Kommune

9

22.01.2022

10:00

FB Bears

Sarpsborg Kommune

9

22.01.2022

10:45

Brynild

Jotun Reichhold

10

29.01.2022

10:00

Sarpsborg Kommune

Brynild

10

29.01.2022

10:45

Fredrikstad Kommune

FB Bears

11

05.02.2022

10:00

Jotun Reichhold

Fredrikstad Kommune

11

05.02.2022

10:45

Brynild

FB Bears

12

12.02.2022

10:00

Fredrikstad Kommune

Brynild

12

12.02.2022

10:45

Sarpsborg Kommune

Jotun Reichhold

13

05.03.2022

10:00

FB Bears

Jotun Reichhold

13

05.03.2022

10:45

Fredrikstad Kommune

Sarpsborg Kommune

14

12.03.2022

10:00

Sarpsborg Kommune

FB Bears

14

12.03.2022

10:45

Jotun Reichhold

Brynild

15

26.03.2022

10:00

Brynild

Sarpsborg Kommune

15

26.03.2022

10:45

FB Bears

Fredrikstad Kommune

Lurer du på noe mer?
Ta kontakt med

Tor-Erlend Distad
Mobil:950 96 252
E-postadresse: Tor-Erlend.Distad@Bedriftsidretten.no

KAMPREGLEMENT Innebandy 2018/2019

Alle kamper spilles i overensstemmelse med det etterfølgende reglement, spilleregler for innebandy fra NBF, håndbok for Norges Bedriftsidrettsforbund og reglement for ØBIK`s innebandyserie. Som informasjon finner du også NBIFs sanksjons- og straffebestemmelser, protest og appellreglement, samt NIFs lov kapittel 11.
 (For saksbehandlingsregler se NIFs lov § 11-2 4.ledd)

 

DET ER ENHVER LAGLEDERS PLIKT Å PÅSE AT DISSE REGLEMENTET OVERHOLDES


Det spilles i sesongen 2021-2022 i 1 divisjon for herrer med store mål og keeper.

Alle ovenstående divisjoner for herrer spiller trippel serie.
 

POENGBEREGNING/OPP-NEDRYKK

Seier gir 2 poeng, uavgjort gir 1 poeng og tap 0 poeng.

Ved Walk-over(W.O.) settes resultatet til 0-0, seirende lag får 2 poeng.

Står to eller flere lag ved avslutning av serien likt i poeng, er det målforskjellen (differansen mellom vunnet og tapte mål) som fremkommer når det ikke tas hensyn til lagets resultater mot en motstander som har gitt W.O. til et ett eller flere av lagene som står likt i poeng, avgjørende for plasseringen.

Er forskjellen fremdeles den samme, går det lag foran som har scoret flest mål, deretter vil resultatet av deres innbyrdes kamper være avgjørende. Skulle heller ikke dette være utslagsgivende, må det i tilfelle opp/nedrykk spilles omkamp.


HVEM KAN DELTA: 

A)Generelt

For å kunne delta for bedriftsidrettslag må utøveren være medlem av laget og fylt 15 år.


Utøveren har ingen karantene når vedkommende er både medlem og ansatt i bedriften. Studenter er å regne som ansatt ved en undervisningsinstitusjon som danner lag.


Ektefelle/samboer/barn til en ansatt kan delta på laget såfremt vedkommende ikke er ansatt i annet firma som selv har bedriftsidrettslag.


Dispensasjoner kan gis. Skriftlig søknad sendes kretsens kontor på fastlagt skjema, gebyret er kr. 120,- pr. spiller. Faktura sendes fra kretsens kontor. Kvittering for betalt gebyr er lagets bevis for godkjent disp. det gis ingen annen tilbakemelding hvis dispensasjon er godkjent. Avslag på dispensasjon sendes skriftlig til laget oppmann/lagleder.


B)Personer under sykmelding, attføring, rehabilitering.


Medlemmer som er sykmeldt, uføretrygdet eller under attføring kan delta i konkurranser der det medisinsk ikke er noe til hinder for at utøveren kan delta.


Pasienter ved rehabiliteringsinstitusjoner kan delta for institusjonens lag så lenge de er under behandling ved institusjonen, og dersom det ikke foreligger medisinske grunner for ikke å utøve fysisk aktivitet.


REGLER SOM BEGRENSER DELTAGELSE 

A)Aktive idrettsutøvere

Aktive idrettsutøvere (landslagsspillere og elitespillere) som er medlem og har fylt 15 år, men ikke ansatt kan ikke delta åpne konkurranser arrangert av NBIF’s organisasjonsledd. De kan heller ikke delta i klasser for NBIF’s medlemslag i konkurranser arrangert av andre særforbunds organisasjonsledd.  En idrettsutøver er aktiv i den gren konkurranser omfatter når vedkommende deltar i åpne konkurranser i samme eller beslektet idrettsgren, eller i obligatoriske kamper i lagidretter arrangert av andre enn NBIF’s egne ledd.


En utøver regnes ikke som aktiv etter fylte 30 år. 

Aldersgrensene for fri overgang fra aktiv idrett er absolutt. Det vil si at aktiv utøver ikke kan gå direkte til bedriftsidrett før etter fødselsdagen.

Karantenetiden for aktiv spiller er 6 måneder fra siste obligatoriske kamp. Det påhviler lagleder å forsikre seg om at karantenetiden overholdes ved å kontakte den bandy/hockeykrets vedkommende sist spilte, for skriftlig å få stadfestet siste kampdato. Unntatt fra denne bestemmelse er spillere som har fylt 30 år.


STRAFFEBESTEMMELSER.

1. En aktiv utøver som blir tatt skal ha en bot på inntil                    
    kr. 3000,-
    Utøveren kan utelukkes i inntil 3 mnd. fra all bedrifts-
    idrett          

2. Hvis boten ikke blir betalt, oversendes saken til idretts-  
    kretsen med forslag om at utøveren utestenges fra all    
    idrett til boten er betalt.

3. Resultatet på kampen(e) settes til 0-0 og motstanderen får
    seier og 2 poeng          

4. Oppmann/lagleder kan bøtelegges med inntil kr. 3.000,-.
    Videre kan oppmann / lagleder utelukkes fra all bedrifts-
    idrett i inntil 3 mnd.

5. Et lag som blir tatt for å bruke ulovlig utøver kan ilegges  
    en bot på kr. 10.000,-

    Laget kan ikke bli avdelingsvinner, seriemester eller rykke  
    opp. Er laget innblandet i nedrykningsstriden og står likt  
    med andre lag, vil laget rykke ned.


UTEBLIVELSE FRA OBLIGATORISKE KAMPER

Hvis et lag uteblir fra en kamp uten å varsle kretsens kontor,

eller melder fra etter kl. 12.00 dagen før kampdag

(kl.12.00 på fredag for kamper på mandag) ilegges en bot på kr 1000.

Laget som utsetter elle romberammer en kamp etter at terminlisten er fastsatt må selv betale for ny baneleie om det ønskes at denne kampen skal gjennomføres. Hvis kampen IKKE skal gjennomføres vil laget tape på walk-over. Resultatet på kampen(e) settes til 0-0 og motstanderen får seier og 2 poeng . 


ET LAG REGNES FOR Å HA UTEBLITT NÅR:

     A)   Laget ikke møter frem til oppsatt kamp.

     B)   Laget møter opp med for få spillere.

     C)   Laget møter for sent til oppsatt kamp.

     HUSK: INGEN VENTETID.


FOR BØTER GJELDER FØLGENDE REGLEMENT:


A) Det gis kr.1000,- i bot når laget ikke møter uten å gi beskjed.

B) Det gis kr.750,- i bot når laget melder for sent
         avbud (frist kl 1200 dagen før kamp)

C) Ved omberamming (laget ønsker kretsen skal finne en ny kampdato) er gebyret på kr 1000 ,- om beskjeden er gitt før kl 1200 dagen før gjeldende kamp.

d) Ved omberamming (laget ønsker kretsen skal finne en ny kampdato) er gebyret på kr 1300 ,- om beskjeden er gitt etter kl 1200 dagen før gjeldende kamp.  

e) Ved avbud av kamper hvor beskjeden er gitt før kl 1200 dagen før gjeldende kamp, er det ingen gebyr ved det første tilfellet. Avlyser laget flere kamper blir gebyret på kr 300 på alle avlyste kamper etter den første.


DOMMERKORT :

På dommerkortet plikter lagene å påføre for- og etternavn, fødselsdato - årstall.


STRAFFEBESTEMMELSER:

Påføring av uriktig navn og fødselsdato medfører at laget taper eventuelle poeng i angjeldende kamp og resultatet settes til 0-0, samt at laget ilegges en bot på kr. 3000,-.

Hvis boten ikke er betalt ved forfallsdato, kan laget utestenges i inntil 3 måneder.
 

Resultatregistrering:

Resultater skal registreres etter hver kamp, vi ber alle oppmenn om å registrere kampresultat via facebookgruppen Bedriftsinnebandy Fredrikstad. ØBIK kontrollerer og godkjenner resultater i etterkant.


SANKSJONER ETTER VOLDSEPISODER

Voldsepisoder får konsekvenser for det laget de(n) aktuelle spillere deltar på. Det samme vil gjelde for lag der lagleder eller oppmann/ trener begår alvorlige overtramp 


Første gangs tilfelle 

En eller flere utvisninger i samme kamp, som i sum medfører karantene på 6 kamper eller mer: Laget tildeles en bot på minimum kr. 5.000,- (Vurderes etter grovhet) Laget varsles om at det vil bli strøket fra videre deltagelse i seriespillet ved gjentakelse.


Gjentakelse

Gjentakelse av episoder hvor en eller flere utvisninger i samme kamp medfører en karantene på 6 kamper eller mer:


Laget tildeles en bot på minimum 7500,- kr (vurderes etter grovhet).

Laget strykes fra den seriespillet resten av sesongen. Startkontingenten refunderes ikke.

Laget kan ikke melde seg på til nytt seriespill før boten er betalt.


Østfold bedriftsidrettskrets 25.09.2021


 
 
 

Levert av IdrettenOnline