Tilknytningsavtale med Bedriftsidretten i Østfold

Dette er en vedtatt ordning for bedrifter som skal delta på våre lagsaktiviteter, men som ikke kan få ordinært medlemskap iht. NIFs lov. Laget knyttes til Østfold bedriftsidrettskrets, og blir godkjent så snart avtalen er signert og sendt inn. 


Avtalens formål

a) Gi lag/grupper mulighet til delta i aktiviteter og arrangement godkjent av organisasjonsledd i NBIF.

b) Bidra til en aktiv livsstil og trivsel for de som inngår i gruppen.

c) Etablere ordnede forhold for partene i denne avtale.

Alle i bedriften kan delta på lik linje med medlemmer i ordinære bedriftsidrettslag i alle aktiviteter og arrangement godkjent av NBIF.


Pris

2000 kr pr kalenderår og gjelder for alle våre lagsaktiviteter inneværende år. Dette dekker også kretsens utgifter ved å opprette lag i våre seriesystemer.


Legg igjen kontaktinfo i skjemaet under så tar vi kontakt og får på plass avtalen.

Fullt navn