Tilknytningsavtale med Østfold Bedriftsidrettskrets.

Dette er en ordning for bedrifter og vennelag som ikke kan få ordinært medlemskap iht. NIFs lov. Laget knyttes til Østfold bedriftsidrettskrets, avtalen blir godkjent så snart dette dokumentet er signert og sendt inn. [Fyll ut skjemaet under og send inn]


Tilknytningsavtale

Tilknytningsperioden er fra sesongstart til sesongslutt for året (idrettsåret) en signerer avtalen for.

Laget tas opp under Østfold bedriftsidrettskrets som et tilknytningslag. Dette er en ordning for bedrifter og vennelag som ikke kan få ordinært medlemskap iht. NIFs lov.  

Spiller-liste må leveres før hver sesong starter. Listen må inneholde: Navn, kjønn, fødselsdata (dd.mm.år), mobilnr., E-post adresse, postadresse og hvor spilleren er ansatt.

Alle spillerne må forholde seg til NIFs lov.

Du som kontaktperson for laget står ansvarlig for at laget og deltakere er kjent med, og aksepterer å overholde NIFs lov.  Herunder straffereglementet og dopingreglement.

Du som kontaktperson er også økonomisk ansvarlig for kostnader som påløper i forbindelse med påmeldingen til ØBIKs aktiviteter

Medlemsfordeler

Som tilknyttet lag vil dere få full tilgang til våre medlemsfordeler fra våre samarbeidspartnere.

Har dere flere spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt ostfold@bedriftsidretten.no

Fornavn og etetrnavn

(ddmmåååå)

Her kan man melde inn opptil 30 spillere. Om man ikke er medlem av bedriftsidretten kan man ikke være aktiv i 4.divisjon eller høyere i norsk fotball