PADEL

Man kan stille med blandede lag eller rene kvinne- og herrelag, det er helt opp til laget selv. Kampene spilles på onsdager, men det vil ikke bli satt opp kamper på helligdager eller rundt skoleferier. Alle er velkommen til å delta: vennelag, organisasjoner og bedrifter som ikke er medlemmer av bedriftsidretten.

Grimsrud cup padel

Bli med på årets artigste padelturnering for voksne! Bedriftsidretten i Østfold har i samarbeid med Leif Grimsrud gleden av å invitere til…

Les mer

01 sep

HVEM KAN DELTA?

Alle over 15 år. Her kan du danne vennelag, Bedriftslag og familielag - absolutt alle er velkommen!


SPILLREGLER

Alle kamper i våre dagsturneringer spilles først til 8 games. (15-30-45-Poeng)

Vi har tre ulike ferdighetsnivå : 

- Nybegynner

- Middels

- Rutinert


Usikker på eget nivå? Sjekk HER


7.0-6.0: Nybegynner

5.5-4.5 Middels

4.0-  Rutinert


STED: Halden Padelsenter, Svinesundparken 3, 1789 Berg i Østfold

NÅR: 2-3 helger gjennom kalenderåret. Lurer du på noe mer, ta kontakt med

Joakim Vatne
Mobil:40765746

E-postadresse: joakimtvedt.vatne@bedriftsidretten.no

Regler med bedriftsidretten

Når ballen er i spill, må alle baller som krysser nettet først sprette i bakken på motstanderens side før den treffer en vegg. Spillere kan treffe ballen som en volley. Spillere kan treffe ballen etter at den har returnert på en vegg for så å sende den tilbake til motstanderens side. Akkurat som i tennis, kan ballen bare sprette en gang i din side, og den kan bare bli truffet en gang. Du kan smashe ballen hardt slik at den går ut etter at den spretter! Men motstanderlaget kan løpe på utsiden for å prøve å treffe den tilbake i spill. Denne typen poeng er spesielt spennende!

Vegger

Glassveggene er alltid en del av spillet, men det finnes noen regler for hvordan de kan brukes. Når man skal ta imot en ball så kan man la den stusse opp i glassveggen etter at den har stusset i bakken, ballen er da altså fortsatt «levende». Man kan til og med bruke sin egen glassvegg for å slå ballen over på motsatt halvdel. Det kan være nyttig når man blir spilt inn i en vanskelig posisjon. Gitteret kan kun brukes når man skal ta imot en ball. Ballen er da «levende» om den først stusser i bakken og opp i gitteret (dette gjelder ikke ved serve). Om man slår ballen i gitteret på sin egen halvdel er poenget tapt. På sin egen side kan man kun benytte seg av glassveggene. Om en ball blir slått direkte i motstanderens gitter, altså at den ikke stusser i bakken først, så regnes ballen som ute.

Racket

En padelracket består ikke av strenger som den gjør i tennis og squash. En padelracket består av et kompositmateriell der slagsiden er perforert. At den ikke består av strenger gjør at kraften blir mindre og ballen får dermed ikke samme fart som i for eksempel tennis.

Ball

Ballen i padel er i prinsippet den samme som en tennisball, men den er noe mykere og marginalt noe mindre. Det finnes regler for hvor hardt trykk det skal være, men spiller man på amatørnivå er det like greit å spille med en tennisball.

Serve

Reglene for serve skiller seg fra tennis. En serve i padel skal alltid slås med underarmsslag og ballen skal slås i, eller under, midjehøyde. Istedenfor å kaste opp ballen som man gjør i tennis, skal man i padel stusse ballen i bakken. Stussen skal være bak sin egen serverute samt mellom midtlinjen og sideveggen. Serven skal gå diagonalt og stusse i motstanderens motsatte serverute. Serven er gyldig om den stusser opp i motstanderens glassvegg, men om den derimot stusser opp i motstanderens gitter er den ugyldig. Akkurat som i tennis har man to forsøk på gyldig serve, en førsteserve og en andreserve. Misser man på andreserven går poenget til motstanderen. Treffer serven nettet før den går over skal den tas om igjen.

Poeng

Poengregningen i padel er akkurat den samme som i tennis. Man spiller best av 3 set og i hvert set gjelder det å vinne 6 game. I ett game regner man poeng på følgende måte: 0, 15, 30, 40, game. Hvis stillingen er 40-40 må man vinne med to poeng for at gamet skal avgjøres. I ett set gjelder det å komme først til 6 game. Hvis stillingen blir 6-6 så spiller man ett avgjørende game som kalles tiebreak. Tiebreak spilles først til 10 poeng hvor man også må vinne med minst to poeng. Førstemann til 10 poeng eller vinner av tiebreak vinner settet.

Kampoppsett

Terminlisten er endelig, og vil kun endres ved absolutt nødvendighet av arrangør Østfold Bedriftsidrettskrets. Dermed er laget selv ansvarlig for å sørge for at man møter opp til oppsatt tid. Ved ønske om bytte av kampdato og/eller tid skal administrasjonen kontaktes senest 10 dager i forveien. Om ønsket kommer etter dette må laget som ønsker ombooking selv bestille kamptid etter avtale med motstander. Om lagene ikke kommer til enighet vinner motstander 2 poeng med 0-0 i set på walkover.

Om et lag ikke møter til oppsatt tid uten å melde fra i forkant vil laget bøtelegges med 1000kr,-.

Uansett årsak og tidspunkt skal administrasjonen informeres om at ditt lag ikke kan stille til kamp. Derfra vil en settes i kontakt med motstander for å avtale nytt tidspunkt for kamp. Kostnad for baneleie ved utsettelse av kamp skal laget bekoste selv, direkte til hallen.

Trykk her for å lese mer om Padelkurs