Golf

Bli med i Bedriftsgolfserien! Få med deg en kollega eller venn og delta i vår golfserie. Spilleformene varierer mellom fourball stableford og texas scramble, og det spilles kamp to mot to. Østfold er privilegerte med en rekke fine golfbaner, og her er en gylden mulighet til å prøve flere forskjellige baner i løpet av sesongen! Vi regner med at det blir omtrent seks kamper per lag i løpet av sesongen.

Velkommen!

Arrangement

Når Navn
08 mai -
kl 16:00
04 sep
kl 20:00
Bedriftsgolfserien 2023
Østfold bedriftsidrettskrets

Påmeldingsfrist: 23. Apr 2023
  Les mer  

Spørsmål?

Ta kontakt med oss på Ostfold@Bedriftsidretten.no

Trykk her for å melde på lag

Praktisk informasjon 2022

Lag: Tomannslag

Spilleform: Scramble og Stableford, 18 hull. Dette blir spesifisert i tilsendt terminliste. 

Spilledager: Mandager fra kl 16:00

Lagene står omsider fritt til å avtale internt andre dager og tidspunkter samme uke dersom det skulle passe bedre. Kretsen, motstanderlaget og klubben må da varsles.

Terminliste og resultatføring: Sjekk egen fane for terminlister og resultater på våre nettsider.

Vinneren av hver avdeling kan vente seg heder og ære, og ikke minst en egen pokal som bevis.


Oppstart

Seriens oppstart var 2.5.

Pris for deltagelse

- 1 900,- for medlemslag*

- 2 100,- for øvrige lag**

*Medlemmer av et bedriftsidrettslag

**Alle kan delta, også vennelag og organisasjoner som ikke er medlem av Bedriftsidretten

Baner

Som deltaker i golfserien får man rabatterte greenfees når man spiller på bortebane. Greenfee betaler dere til klubben ved oppmøte. Tidene er blokkert i golfbox til oss, så her er det viktig at dere går ut på den tiden som er oppført i terminlisten.

Skjeberg

Pris: 320,-

Adresse: Hevingen 81, 1739 Borgenhaugen

Onsøy

Pris: 400,-

Adresse: Golfsvingen 1, 1626 Manstad

Halden

Pris: 200,-

Adresse: Iddeveien 33, 1769 Halden

Huseby & Hankø

Pris: 250,-

Adresse: Fjæraa, 1626 Manstad

Evje Golfpark

Pris: 400,-

Adresse: Evjetangen 15, 1570 Dilling

Gamle Fredrikstad

Pris: 475,-

Adresse: Torsnesveien 16, 1630 Gamle Fredrikstad

Borregaard

Pris: 250,-

Adresse: Hagebyveien 52, 1726 Sarpsborg

Resultater og tabell finner du ved å trykke på ønsket avdeling under

2022

Avdeling A

Avdeling B

Avdeling C

Avdeling D

Avdeling E

Avdeling F

2021

Avdeling A

Avdeling B

Avdeling C


Regelverk Golfserie ØBIK

1. OPPSETT

I seriespillet vil lagene bli delt inn i avdelinger med fire til fem lag i hver avdeling. Det skal da spilles 6-8 matcher per lag innen 19. september, og spilleformene vil variere fra scramble og stableford.


2. SPILLEFORM

Stableford: Poengberegning skjer etter den enkelte spillers handicap, og ballen skal plukkes opp når spiller ikke kan oppnå poeng på hullet. Lagets spillere summerer sine poeng, og finner lagets resultat.

Scramble: Summer ditt og lagkamretanes handicapp, del det på to for å finne snitt hcp. Del det igjen på to og finn tildeltae slag i slopetabellen til banen. Man regner med slag.

Begge spillere slår ut hver sin ball på alle hull. Deretter velger laget den ballen de ønsker å spille videre og markerer denne. Øvrige baller plukkes opp. Så plasserer spillerne ballen i valgfri rekkefølge innen en scorekortlengde fra den markerte ballen og slår sine slag. Deretter gjentas samme prosedyre som foran. På greenen plasseres ballene på samme punkt som den valgte ball. Hver av spillerne på laget skal ha 6 tellende utslag.


NB: Ved klubbhcp (37-56 i hcp) skal hcp settes til 36. Dette på grunn av at ikke alle baner og golfhull tar hensyn til klubbhandicap. 
 


3. HVEM KAN DELTA

Hvert lag består av to spillere. En spiller kan bare spille for et lag pr. runde. Dvs. hvis bedriften har to lag eller flere, kan ingen spillere delta på mer enn ett av dem pr. runde. En spiller kan heller ikke spille for andre bedrifter hvis han/hun deltar for sin egen bedrift. Ellers består ikke laget av faste spillere – det er opp til bedriften selv å sette opp laget, så lenge de holder seg til reglene.

Minimum en av spillerne på hvert lag må ha Offisielt Handicap (etablert handicap). Ved bruk av ulovlig spiller i seriekamp blir resultatet til laget slettet og seieren tildeles motstander. Ulovlig spiller nektes spill resten av sesongen. Ved gjentatt bruk av ulovlige spillere diskvalifiseres laget og laget ilegges en gebyr på kr 500,-. Alle kamper hvor laget har deltatt blir strøket.

 

4. BANER

Det skal spilles på baner som ligger i rimelig nærhet. I Østfold er det korte avstander, så du kan komme deg hvor som helst i Østfold på én time. Hjemmelaget har ansvaret for å invitere bortelaget til kamp og booke banetid hos sin respektive golfklubb. Bortelaget betaler da green fee til en rabattert pris.
 
 

5. REGLER

Dersom ikke annet er spesifisert fra ØBIK gjelder spillereglene til Norges Golfforbund og lokale regler.


6. TABELLUTREGNING

Det gis 2 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap.

Puljen avgjøres ved å summere poengene for alle matchene. 

Ved poenglikhet kåres vinner etter følgende kriterier:

Ved 2 lag:

A: Vinner av innbyrdes oppgjør. B: Lavest HCP i laget (innbyrdes oppgjør). C: Best score i serien.

Ved 3 lag:

A: Vinner av serien uten kampene mot de andre lagene (poeng). B: Best score alle kamper C: Laget med lavest HCP.

Ved 4 lag:

A:Beste score. B: Laget med lavest HCP.

Dersom et av lagene ikke møter til avtalt runde, innrømmes motstander walkover og gis 2 poeng, men motstanderlag kan spille for å få score (husk å benytte markør på en slik runde). Hvis ikke kampen spilles, eller resultater ikke leveres inn til fastsatt tid uten at det er godkjent av golfutvalget registreres kampen med seier til bortelaget og to poeng. 


7. IKKE GJENNOMFØRT MATCH

Dersom et av lagene ikke møter til avtalt runde, innrømmes møtende lag walkover og gis 2 poeng, men motstanderlag kan spille for å få score (husk å benytte markør på en slik runde). Lag som ikke møter til fastsatt tid kan også risikere et gebyr på kroner 250,-.
 

8. RAPPORTERING AV RESULTATER

Det lag som er definert som hjemmelag er ansvarlig for å sende inn resultatene til ØBIK. Resultatene må være ØBIK i hende innen en dag etter fristens utløp. Se frister nedenfor. Resultater kan leveres på på mail ostfold@bedriftsidretten.no, i Facebook-gruppen eller på melding til +47 99 54 77 70. Ved resultatinformasjon på e-mail skal kopi av mailen sendes motstanderlaget. 


9. POENGLIKHET VED ENDT SERIESPILL

Ved poenglikhet etter endt seriespill mellom ett eller flere lag, er det innbyrdes oppgjør som blir avgjørende. Dersom to lag har like mange poeng og har slått hverandre en gang hver, er det poengscoren innbyrdes som blir avgjørende. 


10. TIDSFRISTER OG SPILLEFORM

Kampene avvikles på mandager med starttid cirka klokka 16:00. Lagene står særdeles fritt til å avtale internt andre dager og tidspunkter samme uke dersom det skulle passe bedre. Kretsen må da varsles umiddelbart.
Se eget tilsendt skjema for spilleformer. Hvert lag skal spille mot hvert lag i både stableford og scramble.

 

11. SERIEKONTIGENT

Lagene bærer selv sine kostnader i forbindelse med avvikling av rundespillet (greenfee), og liknende. Deltakeravgift for å dekke premier, administrasjonsarbeid, IT-kostnader og tilretteleggelse innkreves av ØBIK. 


12. DOPING

Alle lag som deltar i bedriftsidrettens aktiviteter plikter å følge Antidoping Norges regelverk. 

Trykk her for å melde på lag