Kretsting

Foto: Kristian Bjørneby, Halden Arbeiderblad


KRETSTING 2020


Vi har herved den glede å innkalle til Østfold bedriftsidrettskrets kretsting for perioden 2019.
Kretstinget vil bli avholdt torsdag 11. juni 2020, klokken 18.00 på TEAMS

Representasjon

I henhold til Østfold bedriftsidrettskrets lover har alle lag anledning til å stille med representanter etter følgende skala:
 Representasjon:

 1. Representanter for lag etter denne formel: Lag med inntil 50 medlemmer: 2 representanter. Lag med over 50 medlemmer. 3 representanter.
 2. Utvalg opprettet av Kretstinget/Kretsstyret: 2 representanter

Husk at representasjonen må være i henhold til NIF`s lov § 2.4 kjønnsfordeling
Lag som ikke har oppfylt sine økonomiske forpliktelser overfor kretsen, vil ikke få sin representasjon godkjent.

Forslag

Forslag som ønskes behandlet på kretstinget må sendes til Østfold Bedriftsidrettskrets,

 ostfold@bedriftsidretten.no

Forslagsfrist er 01. juni2020. Fullstendig saksliste med beretningen vil bli sendt lagene senest 1 uke før tinget.

Kretstinget

Kretstinget er Østfold bedriftsidrettskrets høyeste myndighet. Det er her alle vesentlige saker for kretsens videre arbeid blir vedtatt, og det er også her retningslinjer for de neste årene blir lagt. Alle lag må følge de lovlige vedtak som fattes på Kretstinget. Det er denne muligheten ditt lag har for å kunne påvirke og utforme de vedtak som fattes.

Vi håper at ditt lag vil bli representert på Østfold Bedriftsidrettskrets kretsting.

Saksliste:


 1. Godkjenning av:  Frammøtte representanter.
 2.  Godkjenning av saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokoll
 4. Kretsstyrets beretning for tingperioden
 5. Kretsstyrets regnskap for perioden
 6. Innkomne forslag
 7. Kontingent
 8. Strategiplan_ØBIK_2020_2024.docx
 9. Budsjett for kommende tingperiode
 10. Valg

VEDLEGG:

AKTIVITETSOVERSIKT ØBIK

Revisors beretning.pdf


Levert av IdrettenOnline