Kretsting

Foto: Kristian Bjørneby, Halden Arbeiderblad


KRETSTING 2020 er utsatt på ubestemt tid


Vi har herved den glede å innkalle til Østfold bedriftsidrettskrets kretsting for perioden 2019.
Kretstinget vil bli avholdt torsdag 26. mars 2020, klokken 18.00 idrettens hus, Gamle Beddingvei 21. 

Representasjon

I henhold til Østfold bedriftsidrettskrets lover har alle lag anledning til å stille med representanter etter følgende skala:
 Representasjon:

 1. Representanter for lag etter denne formel: Lag med inntil 50 medlemmer: 2 representanter. Lag med over 50 medlemmer. 3 representanter.
 2. Utvalg opprettet av Kretstinget/Kretsstyret: 2 representanter

Husk at representasjonen må være i henhold til NIF`s lov § 2.4 kjønnsfordeling
Lag som ikke har oppfylt sine økonomiske forpliktelser overfor kretsen, vil ikke få sin representasjon godkjent.

Forslag

Forslag som ønskes behandlet på kretstinget må sendes til Østfold Bedriftsidrettskrets,

 ostfold@bedriftsidretten.no

Forslagsfrist er 12. mars 2020. Fullstendig saksliste med beretningen vil bli sendt lagene senest 1 uke før tinget.

Kretstinget

Kretstinget er Østfold bedriftsidrettskrets høyeste myndighet. Det er her alle vesentlige saker for kretsens videre arbeid blir vedtatt, og det er også her retningslinjer for de neste årene blir lagt. Alle lag må følge de lovlige vedtak som fattes på Kretstinget. Det er denne muligheten ditt lag har for å kunne påvirke og utforme de vedtak som fattes.

Vi håper at ditt lag vil bli representert på Østfold Bedriftsidrettskrets kretsting.

Saksliste:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av:      
  Fullmakter, saksliste og forretningsorden
  Valg av dirigent, valg av sekretærer
  Valg av to representanter til å underskrive protokollen
 3. Tildeling av hedersbevisninger
 4. ÅrsberetningØBIK2019
 5. Regnskap, rapporter fra revisor og kontrollkomiteen (Østfold åop 2019)
 6. Innkomne forslag
 7. Fastsette kontingent (indeksregulering)
 8. Strategiplan for kommende periode
 9. Behandle budsjett for 2020 (Kretsbudsjett21.03.2020
 10. Engasjere revisor (revisjonsberetning2019)
 11. Valg i henhold til lovenLevert av IdrettenOnline