KRETSTING 2023

Protokoll kretsting

Vi har herved den glede å innkalle til Østfold bedriftsidrettskrets kretsting for perioden 2020.
Kretstinget vil bli avholdt torsdag 25. mars2021, klokken 18.00 på TEAMS. 

Representasjon

I henhold til Østfold bedriftsidrettskrets lover har alle lag anledning til å stille med representanter etter følgende skala:
 Representasjon:

 1. Representanter for lag etter denne formel: Lag med inntil 50 medlemmer: 2 representanter. Lag med over 50 medlemmer. 3 representanter.
 2. Utvalg opprettet av Kretstinget/Kretsstyret: 2 representanter

Husk at representasjonen må være i henhold til NIF`s lov § 2.4 kjønnsfordeling
Lag som ikke har oppfylt sine økonomiske forpliktelser overfor kretsen, vil ikke få sin representasjon godkjent.


Kretstinget

Kretstinget er Østfold bedriftsidrettskrets høyeste myndighet. Det er her alle vesentlige saker for kretsens videre arbeid blir vedtatt, og det er også her retningslinjer for de neste årene blir lagt. Alle lag må følge de lovlige vedtak som fattes på Kretstinget. Det er denne muligheten ditt lag har for å kunne påvirke og utforme de vedtak som fattes.

Vi håper at ditt lag vil bli representert på Østfold Bedriftsidrettskrets kretsting.

Saksliste:

 1. Godkjenning av:  Frammøtte representanter.
 2.  Godkjenning av saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, sekretær og to representanter til å underskrive protokoll
 4. Kretsstyrets beretning for tingperioden
 5. Kretsstyrets regnskap for perioden
 6. Innkomne forslag
 7. Kontingent
 8. Strategiplan
 9. Budsjett for kommende tingperiode
 10. Valg

VEDLEGG:

Saksliste og tingdokumenter Kretsting 2021.pdf

1. Aktivitetsboken
2. Arsregnskap2020.
3. Revisors beretning2020
4. Lovnorm Østfold.pdf

5.Budsjett 2023 komplett.pdf