Kretsstyret

Kretsstyret

Vårt kretsstyre

Jan Joachimiak

Styreleder
Mobil 91 87 37 71

jjoachim@online.no

Pål Porsmyr

Nestleder
Mobil 90 55 71 46

pporsmyr@online.no

Gerd Andersen

Styremedlem
Mobil 92 29 86 61

a_gerd@hotmail.com

Ole Petter Andersen

Styremedlem
Mobil 90 05 33 67

petander@online.no
Levert av IdrettenOnline