Golf

Golf

Påmeldingen til bedriftsgolfen 2019 er åpnet!

Arrangement

Når Navn
01 apr -
kl 17:00
16 sep
kl 21:00
Golf: Sesongen 2019
Østfold bedriftsidrettskrets
  Les mer  

Praktisk informasjon: 

Lag: Tomannslag

Spilleform: Scramble og Stableford

Spilledager: I 2019 vil dette mest sannsynlig bli mandag ettermiddag. Dersom et lag ønsker å omberamme en kamp gjør lagene dette selv.

Terminliste: Kretsen lager og sender ut en terminliste før sesongstart.

Greenfee: Vi jobber med at samtlige golfbaner også i 2019 vil tilby rabatterte greenfees for deltakelse i golfserien.

Avslutningsturnering: Sent i september arrangeres The Finals 2019 for å markere sesongslutt.

RABATTERTE GREENFEES I HELE ØSTFOLD!

Som deltaker i golfserien får man rabatterte greenfees når man spiller bortematch.

Følgende satser gjelder:
Evje golf: 400,-
Borregaard: 200,-
Skjeberg: 300,-
Mørk: 320,-
Gamle Fredrikstad:
Huseby & Hankø:
Halden:
Onsøy:
Hvaler:
Avdelingsvinnere i bedriftsgolfserien 2018.

Seriespill/TurneringVinnerlag
Avdeling AAvdelingsvinner Støtvig Hotell
Avdeling BAvdelingsvinner Idrettens Hus
Avdeling CAvdelingsvinner Gjensidige 1
Avdeling DAvdelingsvinner Geomatikk 2
Avdeling EAvdelingsvinner Posten
The FinalsK52Blir publisert her i løpet av mars. 

E-post: olemartin.petersen@bedriftsidretten.no
Telefon: 97666502                                                Regelverk Golfserie ØBIK

1. OPPSETT

Det vil spilles et inneledende gruppespill med oppstart i april/mai, og det vil inviteres til en sluttspillsdag en lørdag i september. I gruppespillet vil lagene bli delt inn i avdelinger med fem til seks lag i hver avdeling. Det skal da spilles 8-10 matcher per lag innen 12. september, og spilleformene vil variere fra scramble og stableford. Hvert lag får ansvaret til å invitere til fire-fem hjemmematcher.
 
 På sluttspillsdagen vil femteplassene gjøre opp om beste femmer, fjerdeplassene om beste firer også videre. I tillegg vil det kåres en vinner for hele dagen, så man har en mulighet til å stikke av med seieren uavhengig hvordan det gikk i gruppespillet.
 
 

2. SPILLEFORM
 
 

Stabelford: Poengberegning skjer etter den enkelte spillers handicap, og ballen skal plukkes opp når spiller ikke kan oppnå poeng på hullet. Lagets spillere summerer sine poeng, og finner lagets resultat.
 
 

Scramble: Man finner først 3/4 av sitt eget HCP, legger dette sammen med lagkameratens ¾ HCP, deler på to og finner tildelte slag i slopetabellen. (Ved dame og herre på samme lag finnes lagets tildelte slag ved å legge sammen tildelte slag av damens 25% HCP på dame-rød-tee og herrens 75% HCP på herrer-gul-tee). Man regner med Stableford-poeng.
 
 Begge spillere slår ut hver sin ball på alle hull. Deretter velger laget den ballen de ønsker å spille videre og markerer denne. Øvrige baller plukkes opp. Så plasserer spillerne ballen i valgfri rekkefølge innen en scorekortlengde fra den markerte ballen og slår sine slag. Deretter gjentas samme prosedyre som foran. På greenen plasseres ballene på samme punkt som den valgte ball. Hver av spillerne på laget skal ha 6 tellende utslag.
 
 

Utregning av ¾ HCP: Hver spiller tar ¾ av sitt ordinære HCP, og finner antall tildelte slag for sitt nye HCP på aktuell bane.
 
 

Det spilles i puljer med fem-sekslag.
 
 Alle lag blir invitert til finalespill (dato kommer senere). Alle finalelagene spiller samme dag, hvor laget med flest Stablefordpoeng kåres til vinner av finalespillet 2018, mens lagene med flest stablefordpoeng internt mellom alle femte-, fjerde-, tredje-, andre- og førsteplassene blir kåret som beste ener, toer, trer firer og femmer. Deltagere på finalelag må ha spilt min. 50% av sine runder på finalelaget. Det betyr at i en bedrift med ett lag kun kan stille til finale med spillere som har deltatt i serien i år.


3. HVEM KAN DELTA

Hvert lag består av to spillere. En spiller kan bare spille for et lag pr. runde. Dvs. hvis bedriften har to lag eller flere, kan ingen spillere delta på mer enn ett av dem pr. runde. En spiller kan heller ikke spille for andre bedrifter hvis han/hun deltar for sin egen bedrift. Ellers består ikke laget av faste spillere – det er opp til bedriften selv å sette opp laget, så lenge de holder seg til reglene.

Minimum en av spillerne på hvert lag må ha Offisielt Handicap (etablert handicap). Ved bruk av ulovlig spiller i seriekamp blir resultatet til laget slettet og seieren tildeles motstander. Ulovlig spiller nektes spill resten av sesongen. Ved gjentatt bruk av ulovlige spillere diskvalifiseres laget og laget ilegges en bot på kr 500,-. Alle kamper hvor laget har deltatt blir strøket.
 
 

4. BANER

Det skal spilles på baner som ligger i rimelig nærhet. I Østfold er det korte avstander, så du kan komme deg hvor som helst i Østfold på én time. Hjemmelaget har ansvaret for å invitere bortelaget til kamp og booke banetid hos sin respektive golfklubb. Bortelaget betaler da green fee til en rabattert pris.
 
 

5. REGLER
 
Dersom ikke annet er spesifisert fra ØBIK gjelder spillereglene til Norges Golfforbund og lokale regler.


6. TABELLUTREGNING

Det gis 2 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap.

Puljen avgjøres ved å summere poengene for alle matchene. 

Ved poenglikhet kåres vinner etter følgende kriterier:

Ved 2 lag:

A: Vinner av innbyrdes oppgjør. B: Lavest HCP i laget (innbyrdes oppgjør). C: Best score i serien.

Ved 3 lag:

A: Vinner av serien uten kampene mot de andre lagene (poeng). B: Best score alle kamper C: Laget med lavest HCP.

Ved 4 lag:

A:Beste score. B: Laget med lavest HCP.

Dersom et av lagene ikke møter til avtalt runde, innrømmes motstander walkover og gis 2 poeng, men motstanderlag kan spille for å få score (husk å benytte markør på en slik runde). Hvis ikke kampen spilles, eller resultater ikke leveres inn til fastsatt tid uten at det er godkjent av golfutvalget registreres kampen med seier til bortelaget og to poeng. 


7. IKKE GJENNOMFØRT MATCH

Dersom et av lagene ikke møter til avtalt runde, innrømmes motstander walkover og gis 2 poeng, men motstanderlag kan spille for å få score (husk å benytte markør på en slik runde). Lag som ikke møter til fastsatt tid kan også risikere et gebyr på kroner 250,-. Hvis ikke kampen spilles, eller resultater ikke leveres inn til fastsatt tid uten at noe annet fremkommer, registreres kampen med seier til bortelaget og to poeng.
 
 Dersom hjemmelag ikke tar initiativ til å gjennomføre kampen, kan hjemmelaget risikere et gebyr på kroner 250,- samt å tape kampen på walkover.
 

8. RAPPORTERING AV RESULTATER

Det lag som er definert som hjemmelag er ansvarlig for å sende inn resultatene til ØBIK. Resultatene må være ØBIK i hende innen en dag etter fristens utløp. Se frister nedenfor. Resultater kan leveres på på mail olemartin.petersen@bedriftsidretten.no, i Facebook-gruppen eller på melding til +47 976 66 502. Ved resultatinformasjon på e-mail skal kopi av mailen sendes motstanderlaget. 


9. TIDSFRISTER OG SPILLEFORM

Nytt i 2019 er at kretsen vil sette opp faste spilledager og matcher som skal avvikles. 


Se eget tilsendt skjema for spilleformer. Hvert lag skal spille mot hvert lag i stableford og scramble.
 
Dato for finalen kommer senere.
 
 

10. SERIEKONTIGENT

Lagene bærer selv sine kostnader i forbindelse med avvikling av rundespillet (greenfee), og liknende. Deltakeravgift for å dekke premier, administrasjonsarbeid, IT-kostnader og tilretteleggelse av finaledagen innkreves av ØBIK. 


11. DOPING
 
Alle lag som deltar i bedriftsidrettens aktiviteter plikter å følge Antidoping Norges regelverk. 

Levert av IdrettenOnline