Kretsting 2023

Kretsting 2023


Arrangør: Østfold bedriftsidrettskrets
Påmeldingsfrist: 07.03.2023 22:00

Tid


Kretsting 2023


 

Innkalling til kretsting i Østfold Bedriftsidrettskrets

Sted: Gamle Beddingvei 21

Tid:15.03.2023 kl 18:00

Styret i Østfold Bedriftsidrettskrets kaller med dette inn alle lag til kretsting.

 

Kretstinget skal:

1.                  Godkjenne de fremmøtte representantene.

2.                  Velge dirigent(er).

3.                  Velge protokollfører(e).

4.                  Velge to representanter til å underskrive protokollen.

5.                  Godkjenne innkallingen.

6.                  Godkjenne saklisten.

7.                  Godkjenne forretningsorden.

8.                  Behandle beretning for kretsen.

9.                  Behandle årsregnskap for kretsen, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.

10.              Behandle saker som kommer frem av godkjent sakliste

11.              Fastsette kontingent.

12.              Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for kretsen.

13.              Engasjere revisor  

14.              Foreta følgende valg:

a)   Styre med leder, nestleder, [antall] styremedlem(mer) og [antall] varamedlem(mer).

b)   Kontrollutvalg med leder, [og] [antall (minst ett)] medlem [og [antall] varamedlem[mer]

c)   Representanter til ting i overordnede organisasjonsledd eller gi kretsstyret fullmakt til å oppnevne representantene.

d)   Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste kretsting.

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1.varamedlem, 2.varamedlem osv.

 

 

 

På kretstinget kan lag og krets møte med stemmerett slik:

a) Kretsens styre.

b) Lag med inntil 50 medlemmer: 2 representanter

c) Lag med over 50 medlemmer: 3 representanter

d) Utvalg opprettet av Kretstinget/kretsstyret: 2 representanter

Vi minner om reglene for kjønnsfordeling, jf NIF’s lov § 2.4 og §12 møte og forslagsrett.

 

Forslag som skal behandles på kretstinget, må være sendt til styret senest to uker før kretstinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til kretstinget må være gjort tilgjengelig senest én uke før kretstinget på kretsens hjemmeside.

 

Påmelding innen 01.03.2023 

 

Med hilsen

Østfold Bedriftsidrettskrets


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.