Kretsstyret

Kretsstyret

Vårt kretsstyre

Pål Porsmyr

Nestleder
Mobil 90 55 71 46

pporsmyr@online.no

Gerd Andersen

Styremedlem
Mobil 92 29 86 61

a_gerd@hotmail.com
Powered by: Bloc