Kretsting

Foto: Kristian Bjørneby, Halden Arbeiderblad


KRETSTING 2019


Vi har herved den glede å innkalle til Østfold bedriftsidrettskrets kretsting for perioden 2018.
Kretstinget vil bli avholdt torsdag 28. mars 2019, klokken 18.00 idrettens hus i Østfoldhallen, 

Representasjon

I henhold til Østfold bedriftsidrettskrets lover har alle lag anledning til å stille med representanter etter følgende skala:
 Representasjon:

 1. Representanter for lag etter denne formel: Lag med inntil 50 medlemmer: 2 representanter. Lag med over 50 medlemmer. 3 representanter.
 2. Utvalg opprettet av Kretstinget/Kretsstyret: 2 representanter

Husk at representasjonen må være i henhold til NIF`s lov § 2.4 kjønnsfordeling
Lag som ikke har oppfylt sine økonomiske forpliktelser overfor kretsen, vil ikke få sin representasjon godkjent.

Frist for påmelding til tinget er 14. mars 2019. Bruk vedlagt skjema.

Forslag

Forslag som ønskes behandlet på kretstinget må sendes til Østfold Bedriftsidrettskrets,

 ostfold@bedriftsidretten.no

Forslagsfrist er 14. mars 2019. Fullstendig saksliste med beretningen vil bli sendt lagene senest 1 uke før tinget.

Kretstinget

Kretstinget er Østfold bedriftsidrettskrets høyeste myndighet. Det er her alle vesentlige saker for kretsens videre arbeid blir vedtatt, og det er også her retningslinjer for de neste årene blir lagt. Alle lag må følge de lovlige vedtak som fattes på Kretstinget. Det er denne muligheten ditt lag har for å kunne påvirke og utforme de vedtak som fattes.

Vi håper at ditt lag vil bli representert på Østfold Bedriftsidrettskrets kretsting.

Saksliste:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av:      
  Fullmakter, saksliste og forretningsorden
  Valg av dirigent, valg av to sekretærer
  Valg av to representanter til å underskrive protokollen
 3. Tildeling av hedersbevisninger
 4. ÅrsberetningØBIK2018.pdf
 5. Regnskap, rapporter fra revisor og kontrollkomiteen (Østfold åop 2018.xlsx)
 6. Innkomne forslag
 7. Fastsette kontingent
 8. Handlingsplan for kommende periode
 9. Behandle budsjett for 2019 (Kretsbudsjett21.03.2019.xlsx)
 10. Engasjere revisor (revisjonsberetning2018.JPG)
 11. Valg i henhold til lovenFyll ut skjemaet for å melde på en eller flere representanter til Østfold Bedriftsidrettskrets' kretsting 2019.

Representantenes navn og e-postadresse

Powered by: Bloc