Påmelding Golf 2019

PÅMELDING GOLFSESONGEN 2019

Golfsesongen settes i gang rundt månedsskiftet mars/april (spørs på været).

Også i år vil det spilles i tomannslag, og det vil variere mellom scramble og stableford. 

Golfen spilles på alle banene i Østfold, og hvilken bane det spilles på fra runde til runde beror på om man har hjemme - eller bortekamp.

Priser:
1 650 for medlemslag
1 950 for øvrige lag.

Sjekk her for rimelig forsikring! 


Informasjon om laget

Velg din hjemmebane for 2019-sesongen!


Informasjon om lagleder


Fakturainformasjon

Jeg er innforstått med at laget gjennom påmelding til arrangementer i regi av Norges Bedriftsidrettsforbund (NBIF) og Østfold Bedriftsidrettskrets (ØBIK) er forpliktet til å følge NIFs regelverk, inkludert dopingbestemmelsene.

Powered by: Bloc